Buďte happy

Nebojte se, milí přátelé volného trhu, ctitelé neoliberálních ekonomických a sociálních teorií, podnikaví přátelé kreativního a efektivního způsobu vydělávání peněz. A hlavně – neřešte případné překážky, které vám státní byrokracie bude klást na každém kroku. Prostě se jí zbavte v nejvyšší možné míře hned na počátku. I tak vám zbude ještě dost příležitostí komunikovat a lobbovat ve státních úřadech a na vlivných místech do budoucna, při shánění lukrativních státních zakázek.

Vyhněte se počátku

Někdo může namítnout, že bez počátku nemůže být následování, ani pokračování, ani šťastný hollywoodský konec. Ale uvědomme si, že nejsme v hollywoodské továrně na sny, ale na divokém východě. Založení společností za vás udělá někdo jiný a vy pak můžete jen začít fungovat.

Buďte happy
3.5 (70%)2